PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]

Mata filtracyjna stoppaint

Jego zadaniem jest pochłanianie pyłu farby, wytwarzanego podczas malowania natryskowego oraz pyłu suchego, powstałego podczas obróbki drewna czy metalu. Składa się z dwóch warstw – białej, która stanowi uszczelnienie oraz zielonej, której zadaniem jest pochłanianie pyłu. Rezultatem działania filtra jest nie tylko jego skuteczność ale także ochrona środowiska naturalnego.

Kowa San : Mata filtracyjna stoppaint
KOWA-SAN