PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]

Filtr wyciągowy (PF 3200 1×20m, PF 150 1×20, KC 150 1×20)

Używany jako filtr wstępny - przed rozpoczęciem właściwego procesu filtracji. Stosowany także w produkcji filtrów kasetowych i kieszeniowych. Trwałość filtra uzyskana została dzięki poliestrowej strukturze materiału oraz termicznym połączeniu poszczególnych warstw.

Kowa San : Filtr wyciągowy (PF 3200 1×20m, PF 150 1×20, KC 150 1×20)
KOWA-SAN