PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]

Filtr Columbus (wymiary 1×10m, 1×12m)

Wykonany z kilku warstw niepalnego papieru Kraft. Dodatkowo każda z warstw nacięta jest pod różnym kątem, dzięki czemu powierzchnia kontaktu filtra z pyłem jest większa, co z kolei pozwala na skuteczne odparowanie rozpuszczalników. Ta udoskonalona technologia produkcji Columbusa umożliwia jego większą wytrzymałość (żywotność) i skuteczność w kontakcie z farbami i lakierami.

Kowa San : Filtr Columbus (wymiary 1×10m, 1×12m)
KOWA-SAN